Efektif döviz kurları nedir? (Ekonomi)

(Effective exchange rates) Döviz Kontrol Rejimi uygulayan ve dış ticaret rejimi liberal olmayan ülkelerde resmi döviz kuvlavı, dövizin gerçek fiyatını yansıtmaz. Bu ülkelerde diyelim ki bir dolarlık mal ihraç edildiği, ya da ithalat - ikamesi endüstrilerinde bir dolarlık mal üretildiği zaman, bunların karşılığı olan ulusal para miktarları resmi kurun ifade ettiği tutara eşit olmayıp bunun çok üzerindedir. Örneğin ihracatçı bir dolarlık ihracat yaptığı zaman bundan şu gibi maddi yararlar sağlamış olmaktadır: Resmi kurdan bir doların karşılığı olan TL. miktarı + vergi iadesi + aldığı ucuz kredinin payı + yararlandığı vergi bağışıklığı payı, v.s. Bütün bu maddi çıkarlar hesaba katıldığında bir dolarlık ihracat karşılığında ele geçen toplam TL. miktarı, İhracat Efektif Döviz Kurunu oluşturur. Benzer durum ithalat - ikamesi endüstrilerinde de vardır. İhracat Efektif Döviz Kurlarına benzer şekilde İthalat - İkamesi Efektif Döviz Kurları da elde edilebilir. Bu da şöyle hesaplanabilir : Bir doların resmi kurdan karşılığı olan TL. miktarı + ortalama gümrük tarifeleri oranı + ucuz ithal girdileri payı + ucuz kredi payı, v.s. Kuşkusuz, koruma duvarlarının kaldırıldığı, mal ve faktör piyasalarında fiyat mekanizmasının geçerli olduğu, teşviklerin yer almadığı ve döviz kurlarının serbestçe belirlendiği ekonomilerde efektif döviz kurları ile piyasa döviz kurları arasındaki bu farklılık ortadan kalkacaktır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç